Kronológia

Narnia keletkezése

Narnia teremtésének hat teremtmény volt tanúja: Jadis, Charn királynője; Digory Kirke; Polly Plummer; Andrew Ketterley; Frank, a konfliskocsis és Szamóca, a lova. Miközben Digory sikertelenül próbálta Jadist Londonból, a mi világunkból Charnba, az ő világába visszavinni, a csapat a teremtés előtti Narnia sötétségébe került, pont mielőtt Aslan megalapította volna. (A kocsis felesége, Nelly nem sokkal később érkezett Narniába, Aslan hívására.)

Aslan nem sokkal érkezésük után fogott hozzá a teremtéshez; énekével létrehívta a csillagokat, a napot, a tájat, a növényeket és az állatokat. Mikor végzett, Aslan kiválasztott bizonyos állatokat, akik ekkor beszélő állatok lettek, s nekik és a többi mágikus teremtménynek adta Narniát otthonukul, s hogy bölcsességgel és gyöngédséggel uralják.

Aslan következőleg Narnia első uralkodóit választotta ki: a kocsist és feleségét, mint I. Frank király és Helén királynő; és megbízta őket a beszélő állatok békés igazgatásával. Tudatában annak, hogy a gonosz boszorkány, Jadis is belépett Narniába, Aslan elküldte Digoryt Narnián túlra, a Nyugati Vadonba, egy kertbe, hogy hozzon el egy varázsalmát. Mikor Digory visszatért, elültették az almát a folyó mellett, melyből azonnal fa nőtt, s mely – Aslan magyarázata szerint – arra szolgált hogy sok évig megvédje Narniát Jadistól.

Aslan megengedte Digorynak, hogy az új fáról hazavigyen egy almát, mellyel meggyógyíthatja beteg édesanyját. Az alma magját Londonban, Digoryék kertjében vetették el, és nagy almafa nőtt belőle. Sok évvel később, amikor egy nagy viharban a fa kidőlt, Digory (már Kirke professzorként) ruhásszekrényt faragtatott belőle, mely Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény címében szerepel, és első átjáróként szolgált a Prevensie-gyerekeknek Narniába.

A Fehér boszorkány uradalma

Narniában teremtése után kilencszáz évig béke honolt, mígnem Jadis visszatért a Fehér Boszorkány néven. Elfoglalta Narniát és zsarnokként uralkodott, varázspálcájával pedig minden vele ellenkezőt kővé változtatott. Varázslattal állandó jéggel és hóval borította be Narniát, így „mindig tél [volt], de soha egy karácsony.” Bár Narnia királynőjének és Cair Paravel úrnőjének kiáltotta ki magát, Jadis saját északi erődjéből kormányzott, ahol a kővé változtatott narniaiak díszítették a termeket.

Ekkorra Narnia országában vagy kihaltak az emberek, vagy kitelepítették, kiüldözték őket, azonban Archenlandban és Calormenben továbbra is megmaradtak. Jadis kémei állandóan emberi behatolókra figyeltek, mivel a boszorkány félt egy jóslat beteljesülésétől: „Ha Cair Paravelben megjelenik Ádám fia, / A zord időnek el kell innen kotródnia.” Száz évvel az örökös tél beállta után Luy Prevensie megérkezett Narniába és összebarátkozott Tumnusszal, a faunnal. Lucynak testvéreivel sikerült eljutnia Aslan táborába, mielőtt Jadis megölhette volna őket. Aslan hatására Jadis varázslatai megtörtek, és véget ért a tél. Aslan visszaváltoztatta a kővé vált narniaiakat és végzett a boszorkánnyal is az első berunai ütközetben.

Az aranykor

A boszorkány legyőzése után Aslan Narnia királyaivá és királynőivé tette a négy Pevensie gyereket – Petert, Susant, Edmundot és Lucyt – ezzel beteljesítve az ősi jóslatot. A következő gazdagságot nevezték Narnia aranykorának. A világ többi országa félte Jadist, de az új királyoknak és királynőknek meg kellett küzdeniük velük. A Pevensie-testvérek visszaverték az északi óriásokat és legyőzték a calormeni hódító sereget. A két király és a két királynő mindig győzedelmes volt, és tizenöt éves uralkodásuk alatt biztonság és boldogság honolt Narniában.

Telmarin megszállás

Ezer évvel a Pevensie-k távozása után Narniát elfoglalták a nyugati emberek, a telmarinok, akik a mi világunkból származó kalózok leszármazottai. Az éhség elől menekülve indultak keletre, és egy hágón átjutottak a hegyeken Narniába. A telmarin uralom alatt az őslakos „régi narniaiak” száma megcsappant és bujkálni kényszerültek. Az ember lett a domináns faj. X. Caspian születésének idejére Narnia régi korai legendává homályosultak – a telmarin királyok eltitkolták a régi narniaiak létezését. Az emberek elkezdtek félni az erdőktől és a tengertől, és elfelejtették, hogy valaha mágikus teremtmények éltek ott.

X. Caspian király
>

Peter Pevensie nagykirályt és testvéreit 1300 narniai évvel távozásuk után visszahívták Narniába. Akkoriban a telmarin Miraz király uralkodott Narnián, aki megölte fivérét és bitorlóként ült a trónra. Miraz szintén meg akarta ölni a valódi trónörököst, unokaöccsét, Caspian herceget, aki felfedezte a régi narniaiak létét és ügyük élére állt. A négy Pevensie segített Caspiannak legyőzni Mirazt a második berunai ütközetben, így Caspian visszaszerezte a trónt.

Lucy és Edmund három évvel később még egyszer visszatértek unokatestvérükkel, Eustace-szel Narniába, a Hajnalvándor fedélzetére, mely Caspian hajója volt. Caspian azért kelt útra, hogy megtalálja Narnia hét nagy lordját, akiket Miraz száműzött a keleti óceánra, a Magányos Szigeteken túlra. Az út során Caspian visszaállította a narniai irányítást a Magányos Szigeteken (mely a telmarin uralom alatt elveszett), és felfedezte az addig ismeretlen keleti szigeteket a világ végéhez közeledve. A felfedezők számos kalandban részesültek, találkoztak például tengeri kígyóval, varázslóval és annak láthatatlan alattvalóival, valamint Eustace ideiglenesen sárkánnyá változott.

Caspian egy Ramandu nevű csillag lányát vette el. Fiuk, Rilian születése után a királynőt megölte egy kígyó alakját felvevő boszorkány, Rilian pedig, már fiatalemberként, a boszorkány keresése során eltűnt. Caspian már öregember volt, amikor Eustace és iskolai barátja, Jill Pole megjelentek Narniában. Miközben Caspian egy utolsó útra indult Rilian megkeresésére, a gyerekek és egy Borongány nevű mocsári flanga a saját keresőakciójukba kezdtek. Útjuk során az óriások lakta Északi Vadvidéken keresztül eljutottak Lennvilágba, ahol megtalálták Riliant és a Zöld palástos hölgyet, aki elvarázsolta őt. Kiszabadídották Riliant, aki megölte a boszorkányt. Mikor visszatértek Narniába, Caspiant haldokolva találták.

Narnia megsemmisülése

Narnia körülbelül két évszázaddal később pusztult el Tirian király (Rilian hetedik leszármazottja) uralkodása alatt.

Egy Fondor nevű beszélő majom összeesküvést szőtt abbéli reményében, hogy megváltoztathatja Narniát saját szájíze szerint. Oroszlánbőrbe öltöztetett és Aslannak kiáltott ki egy Gubanc nevű szamarat, és elkezdte titokban átvenni az ország fölötti hatalmat kényszerítve a narniaiakat, hogy teljesítsék az oroszlán nevében tett parancsait. Kapcsolatba lépett a calormeni uralkodókkal, és rávette őket, hogy foglalják el Narniát a kölcsönös haszonszerzés miatt. A calormeni katonák Rishda tarkaan kapitány vezetésével hamarosan megérkeztek, és mire Tirian király rájött a majom áruló terveire, közel jártak azok véghezviteléhez.

Az időközben megérkező Eustace és Jill kiszabadították a királyt fogságából, és Tirian segítségükkel megpróbálta összegyűjteni csapatait, s megállítani a megszállókat. Azonban a hamis Aslan megosztó ereje és az, hogy a calormeni flotta elfoglalta Cair Paravelt meghiúsította az ellenállást. Tirian és megmaradt csatlósai végső ütközetére Rishda csapataival az istállódombon került sor, ahol Tirian vereséget szenvedett, ám a védők a csata során az istállóba szorultak vissza, ahol meglepetésükre Aslan országában találták magukat. Átkerültek az igazi Narniából, mely csak árnykép volt, a valódi Narniába, ahol minden, ami jó, fontos és kedves volt, megőrződött, egy Narnián belüli Narniába. Aslan ott várta őket, és elmondta, hogy e végső vereség jelezte a véget.

A kinyitott istállóajtón keresztül a gyerekek és a többi túlélő szemtanúja volt Narnia végének, a tengerek, a nap, a hold pusztulásának, a csillagok hazajövetelének és végül minden azon a világon létező végének. Aslan Narnia minden lakosát magához hívatta, s azokat, akik hűségesek maradtak hozzá, magával vitte a saját országába, míg azok, akik hitetlenek voltak, elfordultak az új világ bejáratától és eltűntek ismeretlen végzetükben. Aslan országa nagyobb és jobb volt, mint a régi Narnia, akik régen meghaltak itt éltek tovább, mert ez volt a „valódi”, a régi pedig csak egy árnyékvilág, mása Aslan országának. Ahogy „egyre feljebb és egyre beljebb” haladunk Aslan országa a „valódi” Angliával is összeköttetésben áll, ahol Lucy láthatta szüleit, akik szintén meghaltak a vonatbalesetben, melyben (Susan kivételével) meghaltak a Pevensie-testvérek, Digory, Polly, Eustace és Jill is.


Szólj hozzá Te is!


Hozzászólás: